WINFA Trnava

Firma sa zaoberá obchodom s hutným materiálom – hrubé plechy a ic následným delením podľa požiadaviek zákazníkov. Po období prevádzky v prenajatých priestoroch, ktorých rekonštrukciu sme realizovali sa rozhodla postaviť vlastný objekt. Stavbu sme realizovali ako generálny dodávateľ formou komplexnej dodávky. Výrobný objekt pozostáva z oceľovej haly so žeriavovou dráhou založenej na pilótach, železobetónových hlaviciavch a nosná konštrukcia je oceľový skelet. Opláštenie a zastrešenie je zo sendvičových panelov. Administratívna budova je  dvojpodlažná založená na  pilótach, železobetónových hlaviciavch a nosná konštrukcia murovaná, strop a zastrešenie je z prefabrikovaných panelov, strecha pozostáva z tepelnej izolácie a plastovej fólie. Celý objekt je vybavený potrebnou infraštruktúrou, zariadeniami a prevázkovými rozvodmi potrebných technologických médií. Vrámci vonkajších objektov sú vybudované  vnútroareálové komunikácie, parkoviská, kanalizácia, vodovod vsakovacie studne dažďovej vody a oplotenie. V ďalšom období sme v dvoch etapách vykobnávali stavebné úpravy pre umiesnenie nových technologických zariadení na delenie hutného materiálu.

Rok ukončenia: 2008

Finančný náklad: 2 215 000€


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933