Vznik a zameranie

Spoločnosť STABILIT, spol. s r.o. vznikla v roku 1991.

Od založenia spoločnosti sa špecializujeme na výstavbu pozemných stavieb. Podstatnú časť našej produkcie tvoria komplexné výrobné objekty vrátane požadovanej infraštruktúry, ďalej polyfunkčné a bytové objekty.

Rozvoj

Najväčší rozmach našej spoločnosti nastal príchodom zahraničných investorov, pre ktorých sme realizovali väčšinu našej produkcie. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na významných investorov z domáceho súkromného podnikateľského prostredia.

Ciele

Našim cieľom pri každom obchodnom prípade je individuálny prístup k zákazníkovi, čo sa nám osvedčilo vo vernosti našich zákazníkov v ďalších projektoch a neexistuje žiadny z našich významných zákazníkov, pre ktorého by sme realizovali iba jeden projekt.

Služby

Postupne sme rozširovali svoju činnosť, od dodávok stavieb ako generálny dodávateľ, po súčasný stav, keď vieme zabezpečiť komplexný súbor služieb spojených s výstavnbou - od projektových prác, vybavenia legislatívnych povinností, spojených s výstavbou až po samotnú výstavbu a kolaudáciu objektov.


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933