TESCO Beckov

V roku  2004 sme pre obchodný reťazec TESCO Slovensko ako priamy dodávateľ realizovali prípravu územia, hrubé terénne úpravy, zemné práce pre zakladanie hál a podkladné vrstvy podláh logistických skladov a komunikácii logistického centra. Naša dodávka obsahovala odstránenie ornice jej odvoz na skládku a na rekultiváciu územia, úpravu profilu terénu – výkopy a násypy na úroveň pláne, stabilizáciu pláne frézovaním spojiva a zhutnením, dočasné  drenáže a podkladné vrstvy z vhodného kameniva pod priemyselné podlahy hál a kryty vozoviek a parkovísk. Ďalej sme realizovali obrubníky pre komunikácie a sadové úpravy.

Celková zastavaná plocha: 121 500 m2

Rok ukončenia: 2004

Finančný objem: 3 850 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933