Steag Electronic Systems s.r.o. Nové Mesto n.V.

Nemecký energetický koncern Steag Electronic nás oslovil v užšej súťaži. Jednalo sa o výraznú rekonštrukciu starej výrobnej haly na prevádzku elektrotechnického priemyslu s čistými priestormi a značnou požiadavkou na čistotu. Neskôr sa dobudovala prístavba novej haly a administratívna budova so zázemím.

Rok ukončenia: 2001

Finančný náklad: 7 120 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933