Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

Rekonštrukcia budovy

Rok ukončenia: 1993


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933