Plantex Veselé

Firma vlastniaca ovocné sady, producent a spracovateľ ovocia a pestovateľ sadeníc. Jeho prevádzka vyžadovala výstavbu nových skladov s komorami s riadenou atmosférou a rozšírenie a modernizáciu priestorov pre spracovanie, skladovanie, ditribúciu a predaj produktov. V prvej fáze sa realizovala skladovacia hala s vonkajšími otvorenými prístreškami založená na betónových pätkách s oceľovou nosnou konštrukciou opláštená a zastrešená sendvičovými panelmi a potrebnou technickou infraštruktrou, technoloógiou zabezpečenia riadenenej atmosféry v skladovacích boxoch ako známou ULO a vybudovanie spevnených plôch. Nasledovala fáza opravy a rekonštrukcie jestvujúcich prevádzok, spevnených plôch, vybudovanie parkoviska, maloobchodnej predajne, sociálnych objektov a otvorená predajná a výstavná plocha pre sadenice. V sadoch sa realizovali spevnené plochy, drobné objekty a terénne úpravy.

Celková zastavaná plocha : 4 100 m2

Vonkajšie spevnené plochy : 6 000 m2

Rok ukončenia: 2013

Finančné náklady: 3 923 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933