Pellenc s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Naša spolupráca s francúzskym výrobcom komponentov pre špeciálnu poĺnohospodársku techniku začala realizáciou parkovacích plôch a vjazdu do areálu. Z dôvodu rozšírenia výroby vyplynul nárok na skladovanie a galvanickú úpravu nerezových polotovoarov. Vrámci nevyužitej plochy areálu sa v dvoch etapách realizovala novostavba galvanickej úpravy a následne skladový objekt. Realizácia pozostávala z odstránenia pozemných objektov a spevnených plôch. Následne sa realizovali objekty halového typu založené na pilótových základoch s nosnou oceľovou konštrukciou opláštené sendvičovými panelmi a trapézovým plechom s  nutnými stavebnými úpravami pre umiestnenie technológie galvanizovne a potrebným technickým vybavením objektu. Ďalej sme vrámci spolupráce vykonávali stavebné úpravy a údržbu jestvujúcich prvádzok.

Celková zastavaná plocha: 1 000 m2

Rok ukončenia: 2012

Finančný náklad: 840 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933