NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Pôvodne dánska firma zaoberajúca sa prípravou skladovaním a prdajom mrazených potravín sa rozhodla postaviť prvú prevádzku na Slovensku. Stavbu sme realizovali v troch etapách ako generálny dodávateľ formou komplexnej dodávky. Objekt pozostáva z  haly založenej na pilótach, železobetónových pásoch a  podlahových paneloch vytvárajúcich vzduchovú medzeru medzi podložím a izolovanou podlahou. nosná konštrukcia je oceľový skeletý skelet. Stenové opláštenie a strechy boxov sú  z mraziarenských sendvičových panelovéhv zastrešenie a časť opláštenia je trapézový plech. Administratívna budova pôvodne murovaná jednopodlažná bola doplnená o ďalšie podlažie z o sendvičových panelov na oceľovej konštrukcii. Vrámci vonkajších objektov sú  vnútroareálové komunikácie, parkoviská, kanalizácia, vodovod a a vodovodu,  prípojka NN a sadové úpravy oplotenie a vstupná brána.

Rok ukončenia: 2008

Finančný objem: 2 840 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933