Lozorno

V rokoch 2009-2012  sme pre diviziu firmy STRABAG so sídlom v Žďári nad Sázavou (CZ) ako subdodávateľ realizovali prípravu územia, hrubé terénne úpravy, zemné práce pre zakladanie hál a podkladné vrstvy podláh logistických skladov a komunikácii logistického centra.

Naša dodávka obsahovala odstránenie ornice jej odvoz na skládku a na rekultiváciu územia, úpravu profilu terénu – výkopy a násypy na úroveň pláne, stabilizáciu pláne frézovaním spojiva a zhutnením, dočasné a trvalé drenáže pre znižovanie hladiny spodnej vody a podkladné vrstvy z vhodného kameniva pod priemyselné podlahy hál a kryty vozoviek a parkovísk. Ďalej sme realizovali obrubníky pre komunikácie a sadové úpravy.

Celková výmera pripraveného územia:  40 300 m2

Rok ukončenia: 2012

Finančný objem:  1 180 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933