EUROPUR Nové Mesto nad Váhom

Slovenský výrobca galvanizovaných kovových výrobkov a špeciálnych pneumatík sa rozhodol presťahovať svoje výrobné priestory z Púchova do Nového Mesta nad Váhom. Odkúpil časť nevyužívaného výrobného areálu a rozhodol sa postaviť novú výrobnú halu a administratívnu budovu. V prvej etape sa realizoval objekt halového typu a a ako   pristavba k nemu jednopodlažná administratívna budova s možnosťou nadstavby ďalšieho podlažia  a súvisiaca infraštruktúra. Druhá etapa pozostávala z  prístavby haly  prevádzky galvanizovne a opravy jestvujúceho halového objektu.  V tretej etape sa realizovala  skladová hala, spevnené plochy  a oplotenie areálu. Haly sú založené na pätkových základoch s oceľovou nosnou konštrukciou opláštené zatepleným skladaným obvodovým plášťom a zastrešené sendvičovými panelmi. Administratívna budova je založená na základových pásoch murovaná  s plochou strechou.

Celková zastavaná plocha : 1300 m2

Rok ukončenia: 2012

Finančný objem: 720 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933