Danubius Fruct Dunajská Lužná

Tento náš zákazník je majiteľom ovocných sadov a producentom ovocia. Jeho prevádzka vyžadovala rozšírenie a modernizáciu priestorov pre spracovanie, skladovanie, distribúciu a predaj produktov. V prvej fáze sa realizovala skladovacia hala založená na betónových pätkách s oceľovou nosnou konštrukciou opláštená a zastrešená sendvičovými panelmi a potrebnou technickou infraštruktrou. Nasledovala fáza opravy a rekonštrukcie jestvujúcich prevádzok s vybudovaním vnútorných administratívnych vstavkov. V sadoch sa realizovali  spevnená plocha, vykonali stavebné úpravy pre na nakládku a čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Ďalej boli rekonštruované 2 objekty rodinných domov na ubytovacie kapacity typu penziónu pre sezónnych pracovníkov.

Celková zastavaná plocha : 4000 m2

Rok ukončenia: 2011

Finančný náklad: 2 926 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933