Coca Cola Beverages Slovakia s.r.o. Lúka n.V.

Výrobná a skladová hala a spevnené plochy Coca Cola Beverages Slovakia s.r.o., výrobný závod Lúka n/V.

1999


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933