Coca Cola Beverages Slovakia s.r.o. Lúka n.V.

Spoločnosť Coca Cola pre jej svetové meno a značku nie je nutné zvlášť ako nášho zákazníka predstavovať. Naša činnosť vo výrobnom závode Lúka začala najskôr subdodávkou hrubých terénnych úprav a podkladných vrstiev pre vtedajšieho dodávateľa realizujúceho spevnené plochy pri adaptácii a rozšírení pôvodného areálu plniarne pitnej vody značky Lucka, ktorý kúpila Coca Cola. Po tejto skúsenosti nás zaradili do výberového konania na výstavbu novej administratívnej budovy v ktorom sme boli úspešní a dvojpodlažnú budovu s nosným prefabrikovaným skeletom a murovaným obvodovým plášťom založenú na pilótach sme už realizovali ako generálny dodávateľ „na kľúč“. Ďalšia fáza rozvoja závodu bola výstavba distribučného skladu na pilótových základoch s prefabrikovaným skeletom, opláštením z pórobetónu a zastrešením skladaným systémom z trapézového plechu, tepelnej izolácie a plastovej fólie so svetlíkmi a potrebnou infraštruktúrou. Vo výberovom konaní sme boli opäť úspešní. V priebehu ďalších rokov sme zabezpečovali stavebné a inštalačné úpravy pre inováciu technológie, nový vodný zdroj vrátane technológie, modernizáciu čističky odpadových vôd a spevnené plochy. V poslednej fáze prác investičného charakteru sme realizovali prístavbu haly expedičnej zóny s nakladacími rampami. Naďalej priebežne vykonávame stavebno-montážne práce na opravách a údržbe prvádzok.

Celková zastavaná plocha: 8 800 m2

Vonkajšie spevnené plochy: 12 900 m2

Rok ukončenia: 1998

Finančný náklad: 6 780 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933