Biofaktory spol. s r.o. Sereď

Pražský výrobca liečivých preparátov pre priemyselný chov jatočných zvierat oslovil našu firmu na základe našich referencií. Po absolvovaní užšej súťaže sme rekonštruovali starší areál v Seredi. Novostavba výrobnej časti s technologickým vybavením podlieha kontrole štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, skladová časť na distribúciu hotových výrobkov má cca 4000 m2. Súčasťou zákazky bola rekonštrukcia administratívnej budovy a spevnenej plochy.

Rok dokončenia: 2002

Finančný náklad: 2 680 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933