Billa Senec

V roku 2004 sme pre obchodný reťazec BILLA realizovali prípravu územia, hrubé terénne úpravy a podkladné vrstvy logistického skladu.

Naša dodávka obsahovala odstránenie ornice jej odvoz na skládku, úpravu profilu terénu – výkopy a násypy na úroveň pláne, zhutnenie, a štrkové násypy pod podkladné vrstvy.

Celková výmera pripraveného územia:   m2

Rok ukončenia: 2004

Finančný objem:   €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933