Askoll Slovakia s.r.o. Potvorice

Taliansky výrobca elektromotorov Askoll Group po prevzatí divízie elektromotorov od americkej spoločnosti Emerson hľadal priestory pre umiestnenie svojho nového závodu.

Naša spoločnosť zabezpečovala získanie vhodných pozemkov, kompletnú projektovú dokumentáciu, ako aj potrebnú inžiniersku činnosť. Na výstavbe závodu sa podieľala v konzorciu s firmou Keraming.

Rok ukončenia: 2012

Celkový náklad stavby: 7 100 000 €

 

 

 

 


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933